Menu Close

Dainų dainelė I etapas

SVEIKINAME 🌹🌹🌹🌹🌹 Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” mažuosius dainorėlius, sėkmingai sudalyvavus Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė” I etape! Gausūs aplodismentai solistams – Emilijai Morkevičiūtei, Liucijai Kučikaitei ir Hariui Rumbučiui bei mergaičių ansamblio dainininkėms: Ūlai Sobeckytei, Austėjai Petrošiūtei, Agotai Gotautaitei, Emai Šakalinytei, Ievai Lesutytei, Danielei Narmontaitei ir Izabelei Monstavičiūtei!!! Reikiamą balų skaičių (21) surinkę dainorėliai dalyvaus II-ajame etape.
Sveikiname meninio ugdymo mokytojas Reginą Bočkienę ir Donatą Sirtautienę 🌹🌹🌹🌹🌹. Dėkojame už pagalbą koncertmeisterėms Ievai Skergelzienei ir Loretai Piaseckienei bei dainorėlių tėveliams 🌹🌹🌹🌹🌹.
Skip to content