Menu Close

Maitinimas

 

Vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinėje įstaigoje reglamentuojantys dokumentai:  

 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-998

Nuorodahttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5cc03c704dc011e5a4ad9dd3e7d17706

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” suvestinė redakcija (2023.01.01-2026.08.31)

Nuorodahttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr

Maisto produktų tiekėjai:

UAB „Rolveda”
UAB „Daivida”
UAB „Klaipėdos duona”
AB „Žemaitijos pienas”
UAB „Lobby Baltic”
UAB „Samsonas”

 

Vaikų maitinimui mokyklose (ikimokyklinėse įstaigose) draudžiamos maisto produktų grupės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” 2022 m. vasario 28 d. įsakymas Nr.V-21 Dėl nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, tvarkos aprašo patvirtinimo

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas

 

2024 metų Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro patvirtintas valgiaraščio 3 variantas 

2024 metų priešmokyklinės grupės valgiaraštis

 

 

 

Skip to content