Menu Close

Korupcijos prevencija

 

Informuoti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Puriena“ (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.) galite:

  • atsakingam už korupciją asmeniui – direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Raimondai Pažėrienei, el paštu purienakld@gmail.com, telefono Nr. (846) 416046;
  • informaciją galite pateikti Klaipėdos miesto savivaldybėje :
  • anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88
  • paštu antikorupcija@klaipeda.lt
  • Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu ,,Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus“
  • kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą ( toliau – STT): visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (85) 266 3333, elektoniniu paštu pranesk@stt.lt

Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 2-318 patvirtinta Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo forma.

 

Pranešimai apie korupciją

Informuojame, kad Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Puriena“:

  • 2022 metais pranešimų kurie būtų susijęs su korupcija negauta.
  • 2021 metais pranešimų kurie būtų susijęs su korupcija negauta.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Atmintinė susidūrus su korupcija

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” 2021 m. gruodžio 21 d. Nr. V-84 „Dėl Raimondos Pažėrienės skyrimo atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena”

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” 2022 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-21/1  „Dėl sąrašo pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų  tarnybai pateikti informaciją, patvirtinimo”   

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo 2021 metais Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena”

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 2-318 įsakymas  Dėl Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 2-86 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patviritinimo” pakeitimo

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas (PRIEDAS)

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023 – 2025 metų veiksmų planas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės (PRIEDAS)

 

DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE

Iš kur atsiranda korupcija?  Kur ji labiausiai paplitusi?

Atsakymus ir daug naudingos informacijos rasite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje nemokamoje e. mokymo platformoje https://emokymai.stt.lt/

Daugiau informacijos antikorupcinio švietimo tema: http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/#turinys

 

 

Skip to content