Menu Close

Darbuotojai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. AD1-1234 „Dėl didžiausio leistino pareigybių ( etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo”

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTI 90,50 ETATAI. IŠ JŲ:

 

50,0 PEDAGOGŲ ETATAI:

1 – direktorius,
2 – direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
30 – ikimokyklinio ugdymo mokytojai,
8 – priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
2 – meninio ugdymo mokytojai,
2 – logopedai,

4 – neformaliojo švietimo mokytojai,

1 – socialinis pedagogas.

 

40,5 TECHNIKINIO PERSONALO ETATAI:

Administracija

1 – direktoriaus pavaduotojas,
3 – specialistai,
1 – raštinės administratorius,

 

1,5 – mokytojų padėjėjų,
19 – auklėtojų padėjėjų,

2 – sandėlininkai,

4 – virėjai,

1 – virtuvės darbininkas,
1 – skalbinių prižiūrėtojas,
2 – valytojai,
3 – pagalbiniai darbininkai,
2 – kiemsargiai.

 

 

 

Skip to content