Menu Close

Parama

Klaipėdos lopšelis – darželis „Puriena”  yra paramos gavėjas todėl pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali tapti Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” rėmėju.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” vardu  gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašas

 

Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 forma, toliau — Prašymas) pateikimo tvarka.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. (skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius) mokesčių administratorius priims ir nagrinės tik elektroniniu būdu per EDS pateiktus Prašymus.

Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS galės pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti jiems padės VMI darbuotojai. Gyventojai galės pasinaudoti ir viešais interneto prieigos taškais (toliau — VIPT), esančiais valstybinėse miestų bei rajonų bibliotekose, kuriuose, prisijungę prie EDS, turės galimybę pateikti Prašymus elektroniniu būdu. Kaip ir kasmet, VMI darbuotojai tam tikru laiku atvyks į VIPT ir padės gyventojams pateikti Prašymus  ir pajamų mokesčio deklaracijas.

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat papildoma.

 

Rekvizitai 1,2% paramai

Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190420421
Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena”
Buveinė: Naikupės g. 27, Klaipėda.
Paramos gavėjo sąskaita: LT 85 7180 5000 0114 2166 (Šiaulių bankas)

Paramai skirtas lėšas galima tiesiogiai pervesti į lopšelio-darželio „Puriena” paramos sąskaitą.

 

Dėkojame tiems kas 2022 metų 2 % pajamų mokesčio dalį paskyrė Klaipėdos lopšeliui – darželiui „Puriena“.

 

2023 m. gauta parama 2423,00 Eur, likutis iš 2022 m. gautos paramos – 5500,00 Eur.  Šios paramos lėšos buvo panaudotos:

  • 700,00 Eur – įrengti turėklai prie lauko išėjimų lopšelio grupių vaikams;
  • 244,00 Eur – įsigyta sportinė vaikų apranga ir įstaigos vėliava miesto rengiams;
  • 280,00 Eur – pakabinamas maišas-supynė „Lizdas”, su tvirtinimo prie lubų sistema;
  • 2700,00 Eur – interaktyvus ekranas sensoriniam kambariui;
  • 203,00 Eur-  roletai;
  • 2795,00 Eur –  interaktyvus šviečiantis skydelis ir jo priedai socialinio pedagogo kabinetui;
  • 1000,00 Eur – baldai socialinio pedagogo kabinete;

Širdingas Ačiū visiems besirūpinantiems mūsų vaikų geresnio ugdymo įvairovės plėtojimu.

Būtume dėkingi, jog ir šiais metais savo 1,2 % pajamų mokesčio dalį skirtumėte mūsų įstaigai ir taip prisidėtumėte prie įstaigos  sąlygų gerinimo.

Paramos paskirstymą ir tikslingą panaudojimą aptariame su paramos skirstymo komisija ir įstaigos tėvų taryba . Jus ir ateityje informuosime apie priimtus sprendimus.

 

 

Nuoširdžiai dėkoju,

 direktorė Virginija Letukienė

 

 

 

Skip to content