Menu Close

Priėmimo dokumentai

 
Priėmimas į darželius vyksta internetu: https://www.klaipeda.lt/lt (Skiltis priėmimas į darželius) arba https://ikimokyklinis.klaipeda.lt/
 

Informacija dėl konsultacijų

 

El. paštu

Klausimus dėl vaikų priėmimo sąlygų ir kriterijų galima pateikti elektroninio pašto adresu: darzeliai@klaipeda.lt

 

Telefonu

Konsultacijos teikiamos telefonu (8 46) 39 61 46

 

Švietimo skyriuje

Gyventojų konsultavimas dėl priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes vyksta Liepų g. 7, 102 kab.

trečiadieniais nuo 13 iki 16.30 val.
ketvirtadieniais nuo 8.30 iki 11.30 val.

 

Įstaigos lankymo tvarka
Su įstaigos lankymo tvarka ugdytinių tėvai supažindinami susirinkime, kuris organizuojamas prieš pradedant lankyti lopšelį-darželį, taip pat lankymo tvarka aptariama dvišalėje tėvų ir įstaigos sutartyje.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 

Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 d.,  atostogos lopšelyje-darželyje „Puriena” numatomos birželio-rugpjūčio mėnesiais (pagal atskirą savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintą tvarką).

 

Skip to content