Menu Close

Lengvatos

     18. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

 1. 18.1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;18.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

  18.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

  18.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

  1. Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

  19.1. šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

  19.2. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;

  19.3. vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;

  19.4. vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu.

  1. 20.Prašymai ir dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už maitinimo paslaugą 18 ir 19 punktuose nurodytos lengvatos, pateikiami įstaigos vadovui, priimant vaiką į švietimo įstaigą, išskyrus atvejus, kai švietimo įstaiga informaciją gauna iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS). Asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.
  1. 21. Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais mokslo metais, o esant poreikiui gali būti tikslinami ir dažniau. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į lengvatą, tėvai privalo nedelsdami pranešti įstaigos vadovui.
  1. 22. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikymas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas įgyja teisę į lengvatą, bet ne daugiau kaip už tris praėjusius mėnesius iki dokumento pateikimo mėnesio.
  1. 23. Įstaigos negautos pajamos iš įmokų už maitinimo paslaugą dėl lengvatų taikymo yra skiriamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.
Skip to content