Menu Close

Logopedas

Logopedės teikia šias paslaugas:

  • Vaiko kalbinių gebėjimų tyrimas.
  • Taisyklingo garsų tarimo mokymas, išmoktų garsų įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje.
  • Foneminio suvokimo ugdymas.
  • Kalbos gramatinio taisyklingumo ugdymas.
  • Žodyno turtinimas.
  • Konsultacijos ugdytinių tėveliams, pedagogams.

 

Mokslo metų pradžioje, tėveliams sutikus logopedės įvertina vaiko kalbinius gebėjimus, identifikuoja kalbos, kalbėjimo sutrikimus, sudaro vaikų, kuriems bus teikiama logopedo pagalba, sąrašus. Vaikų, kuriems būtina teikti logopedo pagalbą sąrašas aptariamas darželio Vaiko gerovės komisijoje, suderinamas su Klaipėdos PPT ir teikiamas patvirtinti darželio direktorei.

Kalbinių gebėjimų tyrimas atliekamas siekiant identifikuoti vaiko kalbėjimo ir/ar kalbos sutrikimą, nustatyti stipriąsias ir problemines sritis. Tyrimo metu atsižvelgiant į vaiko amžių ir tėvelių bei pedagogų įžvalgas įvertinama: kalbos padargų būklė, kalbėjimo tempas, kalbinis kvėpavimas, balsas, tartis, foneminis suvokimas, garsinės analizės, sintezės gebėjimai, kalbos gramatinė sandara, žodynas, rišlioji kalba.

 

Ilona Austienė konsultacijas teikia su šių grupių ugdytinių tėveliams: Spinduliukų, Bildukų, Spalviukų, Zuikučių, Bitučių, Lašiukų, Aitvarėlių, Pabiručių.

Jūratė Ruškė konsultacijas teikia su šių grupių ugdytinių tėveliams: Drugelių, Žvirbliukų, Žirniukų, Giliukų, Žiogelių, Boružėlių, Obuoliukų, Skruzdėliukų ir Pelėdžiukų.

 

Registruotis logopedžių konsultacijoms galite:

Ilona Austienė – ilona.logopede@gmail.com

Konsultacijos užsiregistravusiems teikiamos pirmadieniais 12.00 – 13.00

Jūratė Ruškė – jr.logopede@gmail.com

Konsultacijos užsiregistravusiems teikiamos antradieniais 12.30 – 13.30

 

 

 

Skip to content