Menu Close

Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis “Puriena”, 190420421
  (Įstaigos pavadinimas, kodas)
 VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2024 m. I ketvirtis
1. Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 4 3845,05
2. Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo) 42,5 2133,19
3. Pagalbos vaikui specialistai (logopedai), socialinis pedagogas 3 1949,97
4. Auklėtojo padėjėjai, mokytojo padėjėjai 23 1327,95
5. Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytojai, kiemsargiai,  ,virtuvės darbininkas, pastatų priežiūros darbininkas) 9 1018,23
6. Kvalifikuoti darbininkai (sandėlininkai, virėjai) 6 1657,77
Skip to content