Menu Close

Pasiekimai

Lopšelyje-darželyje ,,Puriena“ į kiekvieną  vaiką žiūrime kaip į individualybę: nelyginame jo su kitais,  savo dėmesį sutelkiame į tas vaiko asmenybės  galias, kurios yra nuspalvintos vaikystės esminių poreikių: būti mylimu, laukiamu, jaustis saugiai, patirti  džiugių, prasmingų emocijų, sudaryti sąlygas surasti draugų, žaisti, bendrauti su kitais, realizuoti aktyvios veiklos poreikį, siekti būti savarankišku, kūrybišku ir gebėti išreikšti save. Lopšelio-darželio ,,Puriena“ prioritetinė ugdymo sritis – meninis ugdymas. Kiekvieną dieną įstaigoje vaikus lydi muzika, teatras, dailė ir gausybė papildomos meninės veiklos užsiėmimų. Pedagogų meistriškumas, profesionalumas ir meilė vaikui sąlygoja puikius rezultatus.

Ugdytinių saviraiška kasmet džiugina Lietuvos lėlių teatro konkurse ,,Molinuko teatras“. 2023 m. parengtas spektaklis ,,Obuolių istorijos“ tapo konkurso laureatais, buvo pristatytas 4 nominacijoms ir pripažintas „Ryškiausiu lėlių teatro aktorių ansambliu”. Prestižinį „Tegyvuoja teatras“ apdovanojimą –statulėlę įteikė spektaklio režisierei neformaliojo švietimo mokytojai Dagnai Volkovaitei.

Kasmet dalyvaujame ir esame vieni iš organizatorių Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinės raiškos  festivalyje “Vaidinimų kraitelė”. Mūsų įstaigos ugdytiniai sėkmingai dalyvavo  tarptautiniame kūrybiniame projekte ,,Nuo grimo iki kaukės“, Klaipėdos Jaunimo centro projekte ,,Nuo teatrinio kostiumo iki šiuolaikinės mados“, tarptautiniame virtualaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų teatro festivalyje ,,Mažasis etiudas“, respublikiniame meniniame-kūrybiniame projekte ,,Mano kūrybos pasakėlės“, Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventėje ,,Šimtakojis“. Festivaliams ir konkursams juos rengia neformaliojo švietimo mokytoja – Dagna Volkovaitė.

Didžiuojamės, kad mažieji ,,Purienos“ dainorėliai diplomus ir  laureato vardus pelno kaskart dalyvaudami Lietuvos televizijos vaikų ir moksleivių konkurse ,,Dainų dainelė”, bei Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse “Giest lakštingalėlis”. Meninio ugdymo mokytojos  Reginos Bočkienės paruošti vaikų  ansambliai ir solistai  sėkmingai reprezentuoja įstaigą šalies, regiono ir Klaipėdos miesto organizuojamuose muzikiniuose projektuose, šventėse, renginiuose: mažųjų dainorėlių šventėje “Mažasis žmogutis”, vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis“ , regioniniame vaikų ir mokinių dainų festivalyje ,,Dainuoju su (mokytoju, mama, tėčiu, draugais) “ ,,Šoku aš, dainuoji tu“. Tarptautiniame  dainų festivalyje  “Linksmieji perliukai“. Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio organizuotose  šventėse ir koncertuose ,, Lai vėtrungės mums rodo kelią“, ,,Suverkime dainų ir šokių vėrinėlį“, ,,Dyvų  dyvai pamarėly…“,  Lietuvos šimtmečiui paminėti – ikimokyklinių įstaigų koncerte ,,Praeitis augina ateitį: vedu tave per gimtą žemę“;  renginyje  ,, Šimtarašte juosta Lietuva apjuosta“, ,,Vaikystė pasakų taku“.

Įstaigos ugdytiniai nuolat dalyvauja organizuojamuose dailės darbų parodose, projektuose. Jų kūrybiškumas ir noras išreikšti save atsispindi piešinių konkursuose – ,,Nupieškime  Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, laimėta III vieta respublikiniame Klaipėdos Vaikų laisvalaikio centro piešinių konkurse ,,Šiuolaikinė Madona“, respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkurse ,,Margi rudens paukščiai“, 2 vieta respublikiniame  konkurse ,,Aš – tavo gimtinė Lietuva vardu“, EMSI degalinių konkurse ,, Kuo būsiu, kai užaugsiu“. Dalyvaujame Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, vaikų bibliotekų surengtose parodose,  KPŠKC organizuotose ikimokyklinių įstaigų  parodose ,,Šimtmečio vaikai“, ,,Šimtas laiškų Lietuvai“ ir kt. Piešinių konkursams ir parodoms vaikus rengia neformaliojo švietimo mokytoja Giedrė Kontrimienė.

Kryptingai įgyvendiname siekį – skatinti dialogišką,  patirtinį STEAM vaikų ugdymą(si). Nuo 2016 m. įkurtas ir šiuolaikinėmis ugdymo(si) priemonėmis aprūpintas pažinimų ir tyrinėjimų kambarėlis, kuriame neformaliojo švietimo mokytoja Viktorija Keršienė skatina vaikus ne tik tyrinėti, eksperimentuoti, spręsti problemas, bet ir džiaugtis naujais atradimais, moko programavimo bei darbo su IKT technologijomis pagrindų. Dėmesį, atmintį, matematinius ir kalbos gebėjimus vaikai lavina žaisdami interaktyvių grindų žaidimus. 2022 m. darželio kieme įrengta pavėsinė su daugiafunkcinėmis STEAM priemonėmis, o pastatytas kupolas kviečia mažuosius ugdytinius pamedituoti,  užsiimti meno terapija, ar esant darganotam orui paklausyti sekamos pedagogo pasakos.

Turtinant  ugdytinių  patirtį, įstaigos pedagoginė bendruomenė aktyviai dalyvauja šalies ir tarptautinių  projektų veikloje: nuo 2014 m. tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas (Say Hello to the World). Įstaigai išduotas „Tolerantiško darželio“ sertifikatas. Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“ kur mokosi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus, juose susivokti, apie juos kalbėti. Nuo 2018 m. 5-6m. vaikai savo jausmus ir emocijas mokosi pažinti įgyvendindami socialinio-emocinio intelekto ugdymo programą .,,Kimochi“.

Nuo 2014 m. aktyviai dalyvaujame „Nordplus Junior“ projektuose, kurių tikslas stiprinti ir plėtoti Šiaurės ir Baltijos šalių pedagogų bendradarbiavimą, skatinti kokybės, inovacijų ir kūrybiškumo plėtrą švietime, geriau pažinti vieni kitų kalbą ir kultūrą.

Lopšelis-darželis  „Puriena“ nuo  2017 m. įsitraukė į  „eTwinning“ projektinę veiklą. Švietimo ir mainų paramos fondas 2021 m. įstaigai įteikė ,,Programos ,,eTwinning“ mokykla 2020-2021“ ženklelį. Įstaigos pedagogai aktyviai dalyvauja  ir „e Twinning“ programos seminaruose, mini-mokymuose,  dalijasi patirtimi, patys organizuoja renginius. Klaipėdos Pedagogų ir švietimo kultūros centras ir Klaipėdos m. savivaldybės administracijos švietimo skyrius 2020 m. lopšeliui-darželiui ,,Puriena“ įteikė nominaciją ,,Už aktyvią projektinę veiklą.

2018 m. lopšelis-darželis ,,Puriena“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. 2019 m. apdovanotas nominacija kaip  ,,Judriausias darželis“. Nuo 2019 m. esame Lietuvos vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo programos ,,Olimpinė karta“ nariai.

2022 m. atnaujintos ir įgyvendinamos Įstaigos neformaliojo vaikų švietimo Dailės, Teatro, Fizinio ugdymo, Pažinimų ir tyrinėjimų programos. Šių programų įgyvendinimas padeda sėkmingai plėtoti įstaigos savitumą, kartu su šeima puoselėti vaikų kultūrą, skatina pedagogų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą.

Diplomai už dalyvavimą įvairiuose projektuose ir renginiuose:

Skip to content