Tvarkos

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” esant potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio darželio “Puriena” bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

Klaipėdos lopšelio – darželio “Puriena” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo įstaigoje tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” direktoriaus įsakymas “Dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo pakeitimo”

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” darbo apmokėjimo sistema 2021 m. lapkričio 17 d.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio – darželio “Puriena” krizių valdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” metodinės tarybos veiklos vykdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio “Puriena” lygių galimybių politika

Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 -10-19 potvarkis Nr. M-642  “Dėl dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose patvirtinimo”

Vaikų poilsio organizavimo tvarka

Informacija atnaujinta — 2023-11-21 | << ATGAL

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. 8~46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.darzelispuriena.lt

2023 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“