Menu Close

Nuotolinio darbo dokumentai

Informacija apie Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Puriena” veiklos organizavimą nuotoliniu būdu, bei kontaktai, kuriais galima gauti pagalbą ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) darbuotojams.

Įstaigai nedirbant karantino metu iškilusius klausimus galite pateikti el. p. puriena.klaipeda@gmail.com

Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio Puriena nuotolinio darbo

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” priemonių planas ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu

 

 

 

 

 

 

Skip to content