Menu Close

Savivalda, darbo grupės ir komisijos

 

Lopšelio-darželio „Puriena” metodinė taryba

Pirmininkė – Birutė Jovaišienė

Nariai:

Dangira Noreikienė

Rūta Varašinskienė

Regina Bočkienė

Donata Sirtautienė

Sondra Butkuvienė

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” taryba

Pirmininkė – Santa Neniškytė-Belkinienė- neformaliojo švietimo mokytoja;

Nariai:
Liudmila Kordiukovienė – vyresnysis duomenų įvesties darbuotojas;

Vacys Vainorius – kiemsargis;

Andželika Solovjova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Černeckienė – logopedė;

Margarita Kalendrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Raminta Vičienė – tėvų atstovas;

Sandra Gailė – tėvų atstovas;

Loreta Gužauskienė –  sandėlininkas;

 

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” tėvų taryba


Pirmininkė –
 Gintarė Kareivienė;

Sekretorė – Laura Dapšienė;

Nariai:

Gintarė Petrikė;

Indrė Kaulienė;

Jolita Mikužienė;

Sandra Gailė;

Jovita Kasiliauskė;

Toma Tirūnienė;

Kotryna Arnašienė;

Karina Domarkienė;

Deimantė Jurkienė;

Andrė Malinauskė;

Diana Slepova;

Eimantė Šakalinė;

Aušra Skyraitė;

Margarita Kalendrienė;

Aira Svidrė;

Indrė Gadeikienė;

Gerda Prelgauskienė;

 

 

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo
Birutė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jūratė Ruškė, logopedė;

Ilona Austienė, logopedė;

Mantė Skunčikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo

Virginija Letukienė, direktorė;

Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laura Marija Kerpė, raštinės administratorė;

 

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

Virginija Letukienė, direktorė;

Regina Bočkienė, meninio ugdymo mokytoja;

Renata Juodikaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Gintarė Mikutaitė-Bogdan , Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švieitimo skyriaus deleguota atstovė.

Dangira Noreikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilma Urniežienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dagna Volkovaitė, neformaliojo švietimo mokytoja;

 

Vaiko gerovės

 

Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ilona Austienė, logopedė;

Jūratė Ruškė, logopedė;

Ramunė Adomaitė, visuomenės sveikatos  specialistė;

Dalia Reizgienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;

Jolanta Skrodenienė,  ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Indrė Rumbutienė, – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

 

Maitinimo organizavimo kokybės komisija

Aušra Sakalauskienė, ūkio skyriaus darbuotoja;

Rasa Puidokienė, direktoriaus pavaduotoja;

Birutė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Indrė Gadeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

 

 

 

 

Skip to content