Savivalda, darbo grupės ir komisijos

Lopšelio-darželio “Purena” darbo taryba

Pirmininkė –  Santa Neniškytė-Belkinienė;

Nariai:

Jūratė Ruškė;

Loreta Gužauskienė;

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” taryba

Pirmininkė – Raminta Vičienė, socialinė pedagogė;

Nariai:
Svetlana Valaitienė – auklėtojos padėjėja;

Vacys Vainorius – kiemsargis;

Sigita Noreikienė – auklėtojos padėjėja;

Ilona Austienė – logopedė;

Dagna Volkovaitė – neformaliojo švietimo mokytoja;

Gintarė Tarutienė – tėvų atstovas;

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” tėvų taryba


Pirmininkė –
 Vaida Kalnelienė;

Sekretorė – Monika Mačiulienė

Nariai:

Aušra Skyraitė

Rūta Gritkienė

Jurgita Bulcienė

Alina Gajauskė

Mindaugas Zumas

Regimantas Jocys

Audronė Kajokienė

Inesa Žulkaitė-Rupeikienė

Gintarė Kareivienė

Indrė Gadeikienė

Erika Kuizinienė

Monika Mačiulienė

Jurgita Stalnionienė

Simona Tarvydienė

Gintarė Tarutienė

Toma Tirūnienė

Agnė Radvilienė

Indrė Kaulienė

 

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo
Birutė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Salomėja Momkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Petrošienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Sveikos, saugios gyvensenos darbo grupė

Santa Neniškytė-Belkinienė – neformaliojo ugdymo mokytoja;

Inga Urbonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dagna Volkovaitė – neformaliojo ugdymo mokytoja;

Raminta Vičienė – socialinė pedagogė;

Dangira Noreikienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Meninė kūrybinė darbo grupė

Regina Bočkienė – meninio ugdymo mokytoja;

Dagna Volkovaitė – neformaliojo švietimo mokytoja;

Giedrė Kontrimienė – neformaliojo švietimo mokytoja;

Donata Sirtautienė- meninio ugdymo mokytoja;

Vilma Urniežienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Petrošienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Petrošienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Renata Juodikaitytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Salomėja Momkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Černeckienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Ilona Austienė – logopedė;

Aušra Sakalauskienė- ūkio skyriaus darbuotoja;

Renata Pinkevičienė – auklėtojos padėjėja;

Vacys Vainorius-kiemsargis.

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo

Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Dalia Reizgienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Regina Bočkienė, meninio ugdymo mokytoja;

Laura Marija Kerpė, raštinės administratorė.

Socialinio ir emocinio ugdymo

Raminta Vičienė – socialinė pedagogė;

Ingrida Tamošiūnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dagna Volkovaitė- neformaliojo švietimo mokytoja;

Dangira Noreikienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Andželika Solovjova – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ilma Mumgaudienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vilma Urniežienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Varašinskienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

STEAM ir patyriminio ugdymo veiklos

Viktorija Keršienė- neformaliojo švietimo mokytoja mokytoja;

Dagna Volkovaitė – neformaliojo švietimo mokytoja;

Dalia Reizgienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Varašinskienė- priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Raminta Vičienė – socialinė pedagogė.

 

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

Virginija Letukienė, direktorė;

Renata Juodikaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Santa Neniškytė-Belkinienė, neformaliojo švietimo mokytoja;

Dagna Volkovaitė, neformaliojo švietimo mokytoja;

Lina Petrošienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Salomėja Momkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ieva Minelgienė , Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Vaiko gerovės

Ilona Austienė, logopedė;

Jūratė Ruškė, logopedė;

Raminta Vičienė, socialinė pedagogė;

Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Brigita Adomaitytė, visuomenės sveikatos  specialistė;

Dalia Reizgienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;

Jolanta Skrodenienė,  ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

Rasa Puidokienė, direktoriaus pavaduotoja ;

Maitinimo organizavimo kokybės komisija

Birutė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Brigita Abartytė,  visuomenės sveikatos specialistė;

Loreta Gužauskienė, sandėlininkė;

Renata Juodikaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Varašinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Ina Atajeva, auklėtojos padėjėja.

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2023/01/16 | << ATGAL

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. 8~46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.darzelispuriena.lt

2023 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“