Savivalda, darbo grupės ir komisijos

Lopšelio-darželio “Puriena” darbo taryba

Pirmininkė –  Santa Neniškytė-Belkinienė;

Nariai:

Jūratė Ruškė;

Loreta Gužauskienė;

 

Lopšelio-darželio “Puriena” metodinė taryba

Pirmininkė – Birutė Jovaišienė

Nariai:

Dangira Noreikienė

Rūta Varašinskienė

Regina Bočkienė

Donata Sirtautienė

Sondra Butkuvienė

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” taryba

Pirmininkė – Dagna Volkovaitė- neformaliojo švietimo mokytoja;

Nariai:
Svetlana Valaitienė – auklėtojos padėjėja;

Vacys Vainorius – kiemsargis;

Sigita Noreikienė – auklėtojos padėjėja;

Ilona Austienė – logopedė;

Lina Petrošienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Gintarė Tarutienė – tėvų atstovas;

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” tėvų taryba


Pirmininkė –
 Gintarė Kareivienė;

Sekretorė – Laura Dapšienė;

Nariai:

Gintarė Petrikė;

Indrė Kaulienė;

Jolita Mikužienė;

Sandra Gailė;

Jovita Kasiliauskė;

Toma Tirūnienė;

Kotryna Arnašienė;

Karina Domarkienė;

Deimantė Jurkienė;

Andrė Malinauskė;

Diana Slepova;

Eimantė Šakalinė;

Aušra Skyraitė;

Margarita Kalendrienė;

Aira Svidrė;

Indrė Gadeikienė;

Gerda Prelgauskienė;

 

 

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo
Birutė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jūratė Ruškė, logopedė;

Ilona Austienė, logopedė;

Mantė Skunčikė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo

Virginija Letukienė, direktorė;

Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laura Marija Kerpė, raštinės administratorė;

 

KOMISIJOS:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos

Virginija Letukienė, direktorė;

Renata Juodikaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Santa Neniškytė-Belkinienė, neformaliojo švietimo mokytoja;

Dagna Volkovaitė, neformaliojo švietimo mokytoja;

Lina Petrošienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Dangira Noreikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Ieva Minelgienė , Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Vaiko gerovės

Ilona Austienė, logopedė;

Jūratė Ruškė, logopedė;

Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ramunė Adomaitė, visuomenės sveikatos  specialistė;

Dalia Reizgienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;

Jolanta Skrodenienė,  ikimokyklinio ugdymo pedagogė;

 

Maitinimo organizavimo kokybės komisija

Aušra Sakalauskienė, ūkio skyriaus darbuotoja;

Rasa Puidokienė, direktoriaus pavaduotoja;

Birutė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Indrė Gadeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2023-12-04 | << ATGAL

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. +370 46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
www.svetainesdarzeliams.lt

2024 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“