Pasiekimai

,,Purienoje“ į kiekvieną  vaiką mes žiūrime kaip į individualybę: nelyginame jo su kitais,  savo dėmesį sutelkiame į tas vaiko asmenybės  galias, kurios yra nuspalvintos vaikystės esminių poreikių: būti mylimu, laukiamu, jaustis saugiai, patirti  džiugių, prasmingų emocijų, sudaryti sąlygas surasti draugų, žaisti, bendrauti su kitais, realizuoti aktyvios veiklos poreikį, siekti būti savarankišku, kūrybišku ir gebėti išreikšti save.

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena“ prioritetinė ugdymo sritis – meninis ugdymas.

Kiekvieną dieną įstaigoje vaikus lydi muzika, teatras, dailė ir gausybė papildomos meninės veiklos užsiėmimų.

Pedagogų meistriškumas, profesionalumas ir meilė vaikui sąlygoja puikius rezultatus.

 

Ugdytinių saviraiška džiugina Lietuvos lėlių teatro konkurse ,,Molinuko teatras“.

Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinės raiškos  festivalyje „Vaidinimų kraitelė”.

Mūsų įstaigos ugdytiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame kūrybiniame projekte ,,Nuo grimo iki kaukės“, Klaipėdos Jaunimo centro projekte ,,Nuo teatrinio kostiumo iki šiuolaikinės mados“.

Festivaliams juos rengia neformaliojo ugdymo pedagogė Dagna Volkovaitė.

 

Mažieji dainorėliai  nuo 2002 m. dalyvauja Lietuvos televizijos vaikų ir moksleivių konkurse „Dainų dainelė”, kur pelnė ne vieną diplomanto ir laureato vardą.

Aukštų rezultatų dainuojantys vaikai pasiekia kas antrus metus organizuojamame vaikų ir jaunimo dainų festivalyje „Giest lakštingalėlis”.

Meninio ugdymo mokytojos paruoštas ansamblis įstaigą puikiai atstovavo Švietimo ministerijos ir Lietuvos televizijos projekte „Žvaigždžių valanda”, respublikiniame vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Baltijos bangelės”, mažųjų dainorėlių šventėje „Mažasis žmogutis”, vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis“, regioniniame vaikų ir mokinių dainų festivalyje ,,Dainuoju su (mokytoju, mama, tėčiu, draugais)“, ,,Šoku aš, dainuoji tu“,

Kasmet nuo 2013 m. apdovanojimus pelnome tarptautiniame  dainų festivalyje  „Linksmieji perliukai“.

Dalyvaujame miesto meninio ugdymo mokytojų organizuotose šventėse ir koncertuose ,,Lai vėtrungės mums rodo kelią“, ,,Suverkime dainų ir šokių vėrinėlį“, ,,Dyvų dyvai pamarėly…“. Visiems muzikiniams projektams vaikus  rengia meninio ugdymo mokytoja Regina Bočkienė.

 

Įstaigos ugdytiniai nuolat dalyvauja organizuotuose dailės darbų parodose, projektuose. Jų kūrybiškumas ir noras išreikšti save atsispindi konkursuose ,,Mano gimtasis miestas“, ,,Sportas ir aš“. Konkurse ,,Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“  buvo apdovanoti krašto apsaugos ministro J. Oleko, Europos parlamentarės V. Blinkevičiūtės diplomais,  bei seimo narės

I. Šiaulienės padėkos raštu.

Kasmet nuostabūs vaikų darbai eksponuojami miesto vaikų ligoninėje, priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje bei vaikų bibliotekų surengtose parodose.

Piešinių konkursams ir parodoms vaikus rengia neformaliojo ugdymo pedagogė Giedrė Kontrimienė.

 

Nuo 2002 m. įstaiga dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje „Zipio draugai“, kurios pagrindinė idėja mokyti vaikus įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus, juose susivokti, apie juos kalbėti.

Nuo 2013 m. aktyviai dalyvaujame ,,Veiksmo savaitėje be patyčių“.

 

Parengtos  ir sėkmingai įgyvendinamos įstaigos individualios integruoto ugdymo  programos ,, Teatrinio ugdymo individuali programa“ (2000 m.), ,,Meninio ugdymo programa“ (2005 m.), ,,Neformaliojo vaikų švietimo kryptingo meninio ugdymo programa“ (2012 m.), Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ir (ar) dailės ugdymo programos (2014 m.).

Sėkmingai įgyvendinama pedagogų parengta ir atnaujinta įstaigos ,,Ikimokyklinio ugdymo programa“ (2007 m., 2010 m., 2018 m.).

Nuo 1998 m. kasmet organizuojame ir įgyvendiname įstaigos meninį kūrybinį projektą ,,Menų savaitė“, kuris apjungia įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius.

 

2010-2013 m. dalyvavome tarptautiniame COMENIUS projekte „Kūrybiškumo ugdymo ikimokyklinėse įstaigose tinklo kūrimas“  (projekte dalyvavo ikimokyklinės įstaigos iš 11 Europos šalių).

2010-2015 m. vykdėme projektą ,,Miklūs piršteliai-graži kalba“, kuris peraugo į tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“.

2013-2014 m. organizavome tarptautinį meninį-kūrybinį  projektą „Mano lėlė“.

2014-2016 m. dalyvaujame tarptautiniame projekte ,,Pasakyk pasauliui labas“.

 

Įstaigoje dirba motyvuoti, kūrybiški, darbštūs pedagogai.  2010-2015 m. jie parengė ir įgyvendino 22 kvalifikacijos tobulinimo  programas.

2015 m. savo patirtimi dalijomės nacionalinio lygmens  kvalifikacijos tobulinimo programoje meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas.

Nuolat organizuojami gražūs, prasmingi, bendruomenę sutelkiantys tradiciniai ir netradiciniai renginiai, šventės, vakarojimai.

Informacija atnaujinta — 2023/01/30 | << ATGAL

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. 8~46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.darzelispuriena.lt

2023 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“