Menu Close

Mokesčiai

Mokesčiai už dalinį vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje „Puriena” mokami  vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172. (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-354  „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinim, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo”

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” direktoriaus 2024 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 ” Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už maisto produktus vaikams, kai maistas jiems gaminamas pagal atskirą pritaikytą valgiaraštį”

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” direktoriaus 2024 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl maitinimo kainų nustatymo”          

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. AD1-43 ” Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo” (įsigalioja nuo 2024 m. vasario 1 d.)          

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, Regos ugdymo centro, Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems įstaigoje

 

 

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur) 

 už maisto produktus

(vienos dienos kaina)*

abonentinis mokestis

(vienos dienos kaina)

1. Lopšelio grupės:  
1.1. 10,5 arba 12 val.

3,20

1,20

1.2. 24 val.

3,60

1,20

2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:  
2.1. 10,5 arba 12 val.

3,60

1,20

2.2. 24 val.

4,00

1,20

3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs:
3.1. 10,5 arba 12 val.

2,00

0,70
3.2. 24 val. 2,20 0,70

* Taikomas 0,30 Eur didesnis mokestis už maisto produktus, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį.

Įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

               _________________________________

 

Skip to content