Lengvatos

 

  1. Atlyginimas už maitinimo paslaugą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

2016 m. liepos 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-191 redakcija.

16.1. šeima yra daugiavaikė, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės   tarybos sprendimo T2-282 redakcija.

16.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, tai patvirtinus teisės aktų nustatyta tvarka;

16.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose;

2019 m. sausio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės   tarybos sprendimo T2-13 redakcija

16.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo.

  1. Atlyginimas už maitinimo paslaugą nemokamas, jeigu:

2016 m. liepos 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-191 redakcija.

17.1. šeima gauna socialinę paramą ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius pateikė apie tai pranešimą;

17.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė sprendimą dėl vaiko ugdymo;

2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės   tarybos sprendimo T2-269 redakcija

17.3. vaikui skirtas privalomas priešmokyklinis ugdymas namuose;

2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės   tarybos sprendimo T2-269 redakcija

  1. 171. Lengvatos už maitinimo paslaugą, nurodytos 16 ir 17 punktuose, taikomos Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų-darželių, Regos ugdymo centro, bendrojo ugdymo mokyklų vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Prašymas-dėl-mokesčio-lengvatų-taikymo

Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami savivaldybės švietimo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais.
Lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

Informacija atnaujinta — 2019/02/14 | << ATGAL

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. 8~46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.darzelispuriena.lt

2022 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“