Menu Close

Tvarkos

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” esant potencialiai užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) rizikai, darbo organizavimo taisyklės 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio darželio „Puriena” bendruomenės narių elgesio ir etikos normos

Klaipėdos lopšelio – darželio „Puriena” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo įstaigoje tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” direktoriaus įsakymas „Dėl darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo pakeitimo”

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio – darželio „Puriena” krizių valdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” metodinės tarybos veiklos vykdymo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” lygių galimybių politika

Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 -10-19 potvarkis Nr. M-642  „Dėl dienos poilsio laiko organizavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose patvirtinimo”

Vaikų poilsio organizavimo tvarka

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena” darbo apmokėjimo sistema

Skip to content