Menu Close

Teisės aktai

Įstatymai, sprendimai, įsakymai
 

Gerb. ugdytinių tėveliai (globėjai), norime Jus informuoti, kad:

 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. T2-172  ,, Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo”.
 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T2-300 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2017 m. kovo 30 d. sprendimu T2-64  patvirtintas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas”.
 
 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ” Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” pakeitimo AR_2020-05-01 higienos norma.
 
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” pakeitimo 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-1833.
 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas ir tvarkos aprašo patvirtinimas „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas”

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-622 „Dėl Individualiųjų mokymosi priemonių vaiko priemonių sąrašo patvirtinimo” .

 

 

 

Skip to content