RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS “PASAKĖLE TUKTUK”

 

Projekto tikslas – ugdyti rišliąją kalbą, skatinti meninę raišką mokantis inscenizuoti, iliustruoti ir sekti pasakas.

 

Projekto uždaviniai:

 • Gerinti vaikų girdimojo dėmesio koncentraciją, mokantis klausytis ir įsiminti tai, ką sako kitas.
 • Ugdyti gebėjimą savarankiškai kurti trumpus vaidinimo siužetus, pasakojimus.
 • Organizuoti meninę veiklą, panaudojant įvairius netradicinius meninės raiškos būdus ir priemones (gamtinė medžiaga, piešimas ant smėlio, vandens, akmenukų ir kt.)
 • Skatinti vaikų tėvus, pedagogus įsitraukti į vaikų rišlios kalbos ugdymo procesą
 • Kurti praktines socialinio dalyvavimo prielaidas organizuojant respublikinį projektą.

 

 

Projekto dalyviai:

 

Projekto vykdymo etapai:

 

 • Išvykas su vaikais į biblioteką, pasakos pasirinkimas, iliustracijų apžvalga, pasakos skaitymas.
 • Pasakos analizė:
 • Pagrindinių pasakos veikėjų išskyrimas;
 • Pagrindinio pasakos įvykio identifikavimas ir apibūdinimas
 • Pasakos įvykių sekos aiškinimasis (priežasties ir pasekmės ryšio išskyrimas).
 • Personažų charakterių analizė
 • Pasakos iliustravimas pasirinktu meninės raiškos būdu.
 • Pasakos sekimas ir inscenizavimas.

 

Dalyvių projektinės veiklos medžiaga:

Kauno lopšelis-darželis “Giliukas”

Klaipėdos lopšelis-darželis “Pingvinukas”

Klaipėdos lopšelis-darželis ” Puriena”

Panevėžio lopšelis-darželis “Pušynėlis”

Šiaulių logopedinė mokykla

Vilniaus lopšelis-darželis “Geniukų kalvė”

 

 

Apibendrinimas ir refleksija

 • Vaikai patyrė kūrybinio bendradarbiavimo džiaugsmą, patobulėjo jų meninės raiškos (piešimo skirtingomis technikomis, vaidybos ir kt.) gebėjimai;
 • Inscenizuojant pasaką vaidmenimis sudarytos puikios galimybės vaikų gramatinio kalbos taisyklingumo ugdymui;
 • Aktualizuotinas pozityvus projekto poveikis projekte dalyvavusių darželių bendruomenėms sukuriant pasakos iliustracijas ir/ar personažus bei kūrybinį rezultatą eksponuojant;
 • Respublikinio projekto organizavimas ir dalyvavimas jame kuria socialinio dalyvavimo plėtros praktines prielaidas. 

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. +370 46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
www.svetainesdarzeliams.lt

2024 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“