Menu Close

Neįkainojama patirtis kontaktiniame seminare „Early childhood education and care” (Ikimokyklinis ugdymas ir priežiūra)

2019 m. gruodžio mėn. 9-10 d.d.

Kontaktiniame seminare „Early childhood education and care“ Stokholme (Švedija) dalyvavo daugiau kaip 60 pedagogų iš 18 valstybių.  Mūsų šalį atstovavo  Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Jovaišienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorė Erika Poškevičienė, Marijampolės lopšelio-darželio  „Varpelis“ direktorė Vilma Liaudanskė.

Mūsų įstaigos pedagogai nuo 2017 metų dalyvauja „eTwinning“ programos veiklose. Mokytojai rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus,  dalinasi idėjomis ir patirtimi. Sėkmingai integruota į ugdymo procesą projektinė veikla skatina mokytojus ieškoti naujų vaiko patirtį ir interesus atliepiančių metodų, padeda siekti optimalių ugdymosi rezultatų.  Kontaktinis seminaras Stokholme (Švedija) buvo puiki galimybė įsivertinti savo ir įstaigos pajėgumą dalyvauti „Erasmus+“ programos veiklose, užmegzti ryšius su bendraminčiais, potencialiais „Erasmus+“  projektų partneriais. Seminaro metu susipažinimui ir betarpiškam bendravimui skirti žaidimai sukūrė itin šiltą, pozityvią atmosferą, nuteikė aktyviai veiklai. Bendrose paskaitose buvo kalbama apie „Erasmus+“ programą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tendencijas Švedijoje,  tarptautinį bendradarbiavimą, strateginę partnerystę. Buvo aptarti projekto kūrimo etapai. Pagal seminaro dalyviams aktualias temas bei idėjas suskirstytose darbo grupėse buvo kuriami projektai: diskutuojama, įvertinama esama situacija, išskiriamos aktualios sritys, numatomi prioritetai, tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės, projekto metu įgytų pasiekimų ir pažangos matavimo būdai bei rezultatas. Priėjome išvadą, kad rengiant ir įgyvendinant projektą labai svarbu yra  diskusija bei susitarimai, aktyvumas ir atsakomybės pasiskirstymas, refleksija. Darbo grupėje bendradarbiaujant su Danijos ir Švedijos pedagogais bei švietimo įstaigų vadovais parengtas ir pristatytas idėjos  „STEAM preschools with STEAM strategy“ įgyvendinimo projektas. (STEAM yra paraidinis angliškų žodžių „science“, „technologies“, „engineering“, „arts“ ir „mathematics“ trumpinys, apjungiantis keletą disciplinų: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką). Gruodžio 11 d. turėjome galimybę aplankyti Stokholmo ikimokyklinio ugdymo istaigą, pamatyti funkcionalias vaiko poreikių bei interesų tenkinimui įrengtas erdves, susipažinti su pagrindiniais ugdymo principais, orientuotais į vaiko individualių galių pažinimą bei tolesnį vystymą, ugdymo personalizavimą.

Seminaras „Early childhood education and care“ padėjo pasirengti partnerystės projektams, tobulinti  bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei kalbinius gebėjimus profesinėje srityje. Seminaro metu įgytos žinios 2020-01-20 bus pristatytos respublikos pedagogams gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Etwinning. Nuo idėjos iki tarptautinio bendradarbiavimo“  kaip motyvacija žengti sekantį žingsnį strateginės partnerystės  link. Rezultatų sklaida skatins pedagogus aktyviai dalyvauti „Erasmus+“  programoje, tobulinti  profesinę  bei kalbinę kompetenciją.

 

Skip to content