Menu Close

Muzikinis-fizinis projektas

2021 m. kovo 23 d. – birželio 1 d. buvo vykdomas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikinis-fizinis projektas  

„RITMIKOS ELEMENTAI IR JŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MENINIO IR FIZINIO UGDYMO VEIKLOSE“

Tikslas – plėtoti integraciją meninio ir fizinio ugdymo veiklose, siekiant kokybiško ugdymo, skatinant vaikų kūrybiškumą, savęs pažinimą, estetinį suvokimą, judėjimo patirtį.

Projektą organizavo neformaliojo švietimo (fizinis ugdymas) mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė ir meninio ugdymo mokytoja Alina Miliauskaitė.

Projekto dalyviai  turėjo pasirinkti muziką ir bendradarbiaujant sukurti integruotą meninę bei fizinę veiklą panaudojus ritmikos elementus. 

Iš viso projekte dalyvavo 14 ugdymo įstaigų (lopšelių-darželių, pagrindinių mokyklų, ikimokyklinio ugdymo skyrių) iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Kelmės, Klaipėdos miestų. 

Dėkojame projekto dalyviams už aktyvumą, gražų ir sklandų bendradarbiavimą, patirties sklaidą už kūrybiškumą ir įdėtą šilumą dirbant su vaikučiais.

Kviečiame pasidžiaugti bendru projekto rezultatu…

https://www.youtube.com/watch?v=0KTRRVik6eY

Skip to content