Menu Close

Mieli lopšelio-darželio ,,Puriena“ ugdytiniai ir tėveliai,

vadovaujantis valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijomis (DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

Rugsėjo 1-osios šventė visai bendruomenei nebus organizuojama.

Vyks šventiniai rytmetėliai kiekvienoje grupėje ar lauke  su grupės mokytojais.

Primename, kad asmenys atlydintys  vaikus privalo dėvėti veido kaukes ir laikytis saugaus atstumo.

 

 

Informacija nuo rugsėjo 1-osios perkeliamų grupių tėveliams:

 

 

Buvusi lopšelio grupė Nuo rugsėjo 1d.
,,Spinduliukų“  lankys ,,Žiogelių“ grupę

(senasis korpusas I laiptinė II aukštas)

 

,,Pelėdžiukų“ lankys ,,Giliukų“ grupę

(senasis korpusas vidurinė laiptinė II aukštas)

 

,,Ežiukų“ lankys ,,Lašiukų“ grupę

(senasis korpusas vidurinė laiptinė II aukštas)

 

,,Pabiručių“ ugdytinių tėvelius informuosime el. paštu kokias grupes lankys jų vaikučiai

 

                          Priešmokyklinės  grupės 

Buvusi grupė Nuo rugsėjo 1d. lankys
,,Žiogelių“  

,,Aitvarėlių“ grupę

(naujasis korpusas, vidurinė laiptinė  II aukštas)

,,Lašiukų“  

,,Obuoliukų“ grupę

(naujasis korpusas, I laiptinė, II aukštas)

,,Giliukų“  

,,Skruzdėliukų“ grupę

(naujasis korpusas, vidurinė laiptinė  II aukštas)

,,Bitučių“  

,,Bitučių“ grupę

(senasis korpusas, I laiptinė, II aukštas)

 

 

Skip to content