Menu Close

Menų savaitė Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Purienoje“

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Puriena“ kasdien vaikus lydi muzika, teatras, dailė ir gausybė papildomos meninės veiklos užsiėmimų. Ugdomas suvokimas, kad tikrasis menas gimsta su meile, gėriu ir  neša žmonėms geras emocijas, įkvepia ir ugdo. Lopšelio-darželio „Puriena“ pedagogai skatina vaikus matyti ir kurti grožį, patirti meninės raiškos džiaugsmą. Esame įsitikinę, kad  kuriantis vaikas – laimingas vaikas.

Nuo 1998 m. kasmet balandžio mėnesį organizuojamas ir įgyvendinamas tradicinis įstaigos meninis-kūrybinis projektas ,,Menų savaitė“. Jame dalyvauja įstaigos bendruomenė ir meno pažinimą puoselėjantys kolegos iš  bendradarbiaujančių ikimokyklinių įstaigų bei mokyklų.

Šiais metais Menų savaitė prasidėjo edukacinėmis veiklomis. Vieni vaikai lego detalėmis konstravo spalvų mašinas, kiti spalvino  stiklinius vėjo varpelius. Užsiėmimo metu vaikai keliomis technikomis puošė ornamentais ir raštais vėjo varpelius iš stiklo.  Švelniai skambantys vėjo varpeliai kartu su vaikų ir pedagogų  sukurtais spalvotais vitražais ant langų papuošė darželio erdves.

Dailės dieną visa įstaigos bendruomenė  kūrė ilgiausią piešinį „Pavasario taku spalvas surinkti aš skubu“.  Piešinį visuose darželio koridoriuose ant ištiestų tapetų kūrė 218 vaikų,  40  pedagogų, auklėtojų padėjėjų bei administracijos darbuotojų. Piešinio bendras ilgis 66 metrai. Smalsiausieji  vaikai pritaikė ir kitus matavimo būdus: matavo žingsniais ir pėdutėmis. Rezultatas įspūdingas  – 315 žingsnių, 567 pėdutės.

Teatras…   Šiame žodyje slypi paslaptis, fantazija, emocijos… Teatras padeda vaikams suvokti ir išreikšti save, atskleisti gabumus, pažinti supantį pasaulį neįprastomis priemonėmis, pajausti kūrybinę laisvę.  Teatro dieną turėjome džiaugėmės 3  vaikų vaidinimais, 3 improvizacijomis bei 2  paslaptingumais šešėlių teatrais. Buvo originalu, žaisminga  ir gražu! Spektaklius režisavo neformaliojo švietimo mokytoja Dagna Volkovaitė.

Muzikos diena nuskambėjo pramogomis, dainomis ir šokiais, muzikos instrumentų skleidžiamais garsais. Kūrybinėse dirbtuvėse vaikai patys gamino muzikos instrumentus ir jais grojo. Vienas unikaliausių, bendruomenę vienijančių,  Menų savaitės renginių  „Vakaras su muzika“ – muzikuojančių vaikų – tėvų koncertas bendruomenei! Muzikos dienos organizatorės –  meninio ugdymo mokytojos Regina Bočkienė ir Donata Sirtautienė.

Menų savaitėje koncertus darželio bendruomenei dovanojo socialiniai partneriai: Vydūno gimnazijos bei J. Kačinsko muzikos mokyklos moksleiviai ir jų mokytojai. Svečiai čia lankosi ne pirmą kartą, jie atsivežė daug įdomių instrumentų, pasakojo apie juos. Vaikai klausėsi įvairaus žanro muzikos bei dainų.  Atvykusi į svečius šou grupė iš Šiaulių „Trys draugai“ padovanojo vaikams labai linksmą smagiausių dainelių koncertą „Svajokliai  vaikai“.  Koncerto metu kartu su personažais  žiūrovai dainavo, šoko, vaidino bei atliko įvairiausias užduotis!

Daug puikių renginių vyko per menų savaitę! Vaikų akyse švytėjo džiaugsmas,  noras  ieškoti ir kurti grožį…

Menų savaitės kūrybiniu keliu vaikus lydėjo personažai Dailininkas (neformaliojo švietimo mokytoja Santa Neniškytė-Belkinienė), Klounas  (neformaliojo švietimo mokytoja Dagna Volkovaitė)  ir Muzikantas (lopšelio-darželio „Puriena“ meninio ugdymo mokytoja Donata Sirtautienė).

Nuostabus siurprizas vaikams buvo linksmuolio Burbulo  bei įspūdingo dydžio Drambliuko vedamos pramogos lopšelio-darželio „Puriena“ vaikučiams!

Menų savaitė baigėsi, tačiau vaikų širdelėse pasėtas kūrybiškumo grūdas auga…

Informaciją rengė Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Jovaišienė

 

 

Skip to content