Patikslinta informacija dėl darželio lankymo nuo birželio 17 d.

Pasibaigus karantinui švietimo įstaigose išlieka būtinosios sveikatos saugos sąlygos.

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 152 pakeitimo punktą 4.2.1.1., nuo 2020 m. birželio 17 d. iki 2020 m. liepos 16 d. ikimokyklinis ugdymas vykdomas, jeigu užtikrinamos valstybės lygio ES operacijų vadovo nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo asmens apsaugos priemonėmis sąlygos.

Būtinosios sąlygos:

  1. Asmenys atlydintys vaikus į darželį privalo dėvėti kaukes.
  2. Įėjus į įstaigos patalpą dezinfekuoti rankas.
  3. Atvesti vaikus nuo 7.30 val. iki 8.45 val.
  4. Kasdien užtikrinti vaiko temperatūros matavimą nurodytose vietose.
  5. Nesibūriuoti ir nežaisti įstaigos teritorijoje.
  6. Nevaikščioti bendrais koridoriais.

Sprendimas

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a444f100afe311ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=nj21zph5y&fbclid=IwAR0HjZ5z0cBpEcvJ9acgPmHGyqQI_yxLYsL7GTedXUodD2WRmtlC_T4UMOw

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. +370 46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
www.svetainesdarzeliams.lt

2024 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“