Menu Close

DEVYNIOLIKTOJI “VAIDINIMŲ KRAITELĖ” KLAIPĖDOJE

 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose gyvuoja daug gražių tradicijų. Viena iš jų – teatrinė vaikų veikla, kurios rezultatai kiekvienais metais, kiekvieną pavasarį, pristatomi ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir visuomenei. Svarbiausias ikimokyklinio ugdymo įstaigų teatrinės veiklos renginys – vaikų kūrybinės raiškos festivalis ,,Vaidinimų kraitelė”, šį pavasarį vykęs jau devynioliktą kartą. Šis klaipėdiečių renginys įtrauktas į Lietuvos nacionalinio kultūros centro šių metų mėgėjų teatro renginių planą.

Kaip ir kiekvieną pavasarį Klaipėdos radijo stotis ,,Laluna” gegužės 8-10 dienomis visus didelius ir mažus kvietė į ,,Vaidinimų kraitelę”. Renginys vyko trijose ikimokyklinio ugdymo įstaigose: lopšeliuose-darželiuose ,,Puriena“, ,,Pumpurėlis“, ,,Atžalynas“. Per tris dienas buvo parodyti 27 vaikų vaidinimai. Aktorių amžius – nuo 2 iki 7 metų.  Iš viso festivalyje vaidino  256 vaikai ir  11 mokytojų. Vaikų vaidinimus parengė mokytojai iš lopšelio-darželio ,,Puriena“, ,,Žuvėdra“, ,,Bangelė“, ,,Žemuogėlė“, ,,Klevelis“, ,,Inkarėlis“, ,,Rūta“, ,,Pušaitė“, ,,Aitvarėlis“, ,,Ąžuoliukas“, ,,Giliukas“, ,,Šaltinėlis“, ,,Boružėlė“, ,,Žilvitis“, ,,Svirpliukas“, ,,Kregždutė“, ,,Saulutės“ mokyklos-darželio ir Klaipėdos rajono Priekulės lopšelio-darželio.

Labai įspūdingai ir spalvingai prisatyti devyni lėlių vaidinimai ,,Saulės ir mėnulio ginčas“, ,,Nelaimingas voriukas“, ,,Į ką panašus sniegas?“, ,,Dangus griūva“, ,,Pupa uoga“, ,,Žuvelių nelaimė“, ,,Pirmasis grybukas“, ,,Senelis ir ožka“, ,,Plaštakės diena“. Šiems vaidinimams kūrė ir teatro lėles gamino mokytojai, vaikai ir jų tėveliai iš lopšelių–darželių ,,Nykštukas“, ,,Žiogelis“, ,,Želmenėlis“, ,,Pumpurėlis“, ,,Volungėlė“, ,,Berželis“, ,,Kretingos raj. Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus“, ,,Gargždų Naminuko“. Mažieji aktoriai, linksmai žaisdami, kalbino ir atgaivino savo lėles, atskleisdami nuostabų teatro lėlių pasaulį.  Vaikus ir mokytojus džiugino aktyvus žiūrovų palaikymas, plojimai, dovanėlės ir padėkos iš Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus atstovė Stefanija Vancevičienė, su dideliu entuziazmu ir pakilia nuotaika stebėjusi visus vaikų pasirodymus, palinkėjo visiems festivalio dalyviams sėkmės, įkvėpimo ir naujų  kūrybinių vėjų jubiliejinėje – dvidešimtojoje ,,Vaidinimų kraitelėje“. Dėkodami už palaikymą ir festivalio globą Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro darbuotojams bei asmeniškai S. Simpukienei, sėkmės visiems linki ir organizatoriai.

Neformaliojo ugdymo mokytojos Romualda Poškienė ir Dagna Volkovaitė.

Skip to content