Menu Close

„Etwinning” mokykla

Klaipėdos lopšelio-darželio  „Puriena“  pedagogai savo veiklą  „Etwinning“ programoje pradėjo 2017 m.  sukurdami pirmąjį projektą „Make fun for your foot“ (liet. – Pralinksmink pėdutes). Projektas, skirtas plokščiapėdystės profilaktikai, sudomino vaikus, įtraukė tėvus, ugdymo procesas tapo ne tik informatyvus, bet ir žaismingas! Projekto metu pagamintais sensoriniais takeliais vaikai iki šiol naudojasi kasdienėje veikloje. Veiklos akimirkas pedagogai filmavo, fotografavo, sistemino naudodamiesi populiariausiais internetiniais https://www.befunky.com/features/collage-maker/ , https://www.storyjumper.com/, PowerPoint įrankiais. Dalyvavimas „Etwinning“ programoje formavo pedagogų pasitikėjimo savimi jausmą, skatino juos konstruktyviai  bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje, su vaikais ir jų tėvais.  Pedagogai įgijo lyderystės gebėjimų, įtvirtino anglų kalbos žinias.

Po pirmo sėkmingai įgyvendinto projekto į  „Etwinning“ komandos gretas įsitraukė nauji nariai, buvo kuriami ir /ar įgyvendinami nauji projektai: „Little bird feeder‘s city“ (liet.- Mažojo paukštelio lesyklėlių miestas), projekto kūrėja – mokytoja  Audronė Grigišienė; „My dream job“ (liet. – Mano svajonių darbas) – kūrėja mokytoja Rūta Varašinskienė;  „Mes atversim pasakų duris“,  „Nors dar mažas, bet labai myliu Lietuvą“  ir kiti (iš viso 12 baigtų projektų). Naujų projektų kūrimas ir įgyvendinimas paskatino pedagogus ieškoti netradicinių ugdymo metodų, domėtis naujais internetiniais pristatymo įrankiais, dalintis gerąja patirtimi.  Tobulėjo pedagogų bendrosios bei profesinės kompetencijos, ypač – kompiuterinis raštingumas. Šiuo metu „Etwinning“ programoje dalyvauja 16 mokytojų, įgyvendinami 6 nacionaliniai ir tarptautiniai „Etwinning“ projektai.

2018–2020  metais buvo sukurtas ir sėkmingai įgyvendintas  projektas „Little scientists“ (liet.- Mažieji mokslininkai), projekto kūrėja – mokytoja Rūta Varašinskienė.  Taikant  tyrinėjimais grįstą metodą  vaikai mokėsi įvairiais pojūčiais, bandymais ir eksperimentais pažinti aplinką, praktiškai panaudoti žinias, perkeliant akcentą nuo aktyvaus mokytojo prie aktyvaus besimokančiojo. Projekte dalyvavo 31 pedagogas  iš 8 Europos valstybių ir Turkijos. Pedagogų-vaikų-tėvų  veikla buvo įvertinta ne tik nacionaliniais, bet ir Europos kokybės ženkleliais. Nacionalinė paramos tarnyba projektą „Little scientists“ rekomendavo Europos apdovanojimui.

Įstaigos pedagogai aktyviai dalyvauja į „Etwinning“ programos seminaruose, mini-mokymuose,  dalijasi patirtimi, organizuoja renginius. 2020 m. sausio mėnesį  įstaigos vadovai ir pedagogai  ėmėsi iniciatyvos ir organizavo  respublikinę konferenciją „Etwinning. Nuo idėjos iki tarptautinio bendradarbiavimo“.  Konferencijoje dalyvavo aktyvūs, sėkmingai tarptautinius projektus įgyvendinantys bei pirmuosius žingsnius „Etwinning“ programoje žengiantys pedagogai. Naujienas „Etwinning“ ir „Erasmus+“ programose pristatė Raminta Birgėlienė, programos „Etwinning“ ambasadorė Kauno bei Klaipėdos regionuose. Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros vedėja, lektorė dr. Aida Norvilienė pasakojo apie būsimų mokytojų pasirengimą dalyvauti tarptautiniuose projektuose, įsitraukimą į „Etwinning“ ir „Erasmus+“ programų veiklas. Konferencijoje tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi dalijosi ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo mokytojai iš Kauno, Šiaulių, Kėdainių bei Klaipėdos miestų. Renginio metu buvo pristatyti mūsų įstaigos mokytojos A. Grigišienės tyrimo „Lietuvos ir kitų Europos šalių darželių mokytojų požiūris į tarpkultūrinės kompetencijos ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdant tarptautinius projektus „Etwinning“ programoje“ rezultatai ir išvados. Konferencijoje pasidalinta įspūdžiais iš tarptautinės konferencijos Dubline (Airija) ir „Erasmus+“ kontaktinio seminaro Stokholme (Švedija). Savo projektinę patirtį pristatė mūsų įstaigos pedagogai: Rūta Varašinskienė („Patirtinis ugdymas „Etwinning“ projektinėje veikloje”), Aušra Mačiulaitienė („Mažojo paukštelio lesyklėlių miestas”), Dalia Reizgienė („Mažieji mokslininkai”), Eglė Visockienė („Nors aš mažas, bet labai myliu Lietuvą”) bei Vilma Urniežienė („Pralinksmink pėdutes”).

Viskas švietime prasideda nuo pedagogo, kuris yra aktyvus, atviras pokyčiams, nebijo naujovių, siekia šiuolaikinių ugdymo tikslų.

Užklupus epidemiologinei situacijai šalyje ir pasaulyje, įstaigos pedagogai drąsiai priėmė iššūkį – organizuoti nuotolinį ugdymą. Pasitelkę Zoom, Hangout ir kitas virtualias aplinkas, socialinius tinklus, e.dienyną, išbandydami ir naudodami vis naujus internetinius pristatymų bei žaidimų kūrimo įrankius https://bookcreator.com/,    https://wordwall.net/https://padlet.com/ ,   https://www.artsteps.com/ ,   https://learningapps.org/  ir pan., nuotoliniu būdu bendrauja su ugdytiniais ir jų tėvais. Vaikai džiaugiasi pedagogų sukurtais ugdomaisiais žaidimais, tėvai – susisteminta, patraukliai pristatoma ugdymo medžiaga. Siekiant šeimos ir įstaigos partnerystės, daug dėmesio skiriama  grįžtamajam ryšiui bei vaikų veiklos pėdsakų viešinimui įstaigos Facebook paskyroje. Nuotolinis ugdymas – iššūkis vaikams, tėvams ir pedagogams. Tai labai sunkus egzaminas, kuris  ikimokyklinio ugdymo įstaigose turėjo būti laikomas ekspromtu, neturint pakankamai laiko pasirengimui. Tad nuotolinio ugdymo laikotarpiu vykdomi projektai teikia itin daug džiaugsmo, skatina įstaigos bendruomenę susiburti bendrai veiklai, keistis idėjomis su Europos šalių pedagogais,  optimaliai išnaudoti nuotolinio ugdymo galimybes.

Skatinančios tobulėti „Etwinning“ programos bei drąsių, dalintis ir bendradarbiauti siekiančių pedagogų dėka nuotolinis ugdymas vyksta sklandžiai! Labai džiaugiamės, kad 15-ąjį „Etwinning“ programos gimtadienį galėjome pasitikti turėdami „Etwinning mokyklos 2020-2021“ vardą! Tai ne tik gražus visos įstaigos bendruomenės pasiekimas, bet ir naujo kelio pradžia, didžiulė  atsakomybė siekiant vaikų ugdymo(si) kokybės,  skleidžiant gerąją patirtį, įtraukiant į ugdomąjį procesą ugdytinių tėvus!

„Etwinning“ programa padėjo suburti įvairios patirties turinčius pedagogus, kurie mokosi vieni iš kitų, kurių veikla motyvuoja kitus pedagogus tapti smagios, nuolat besimokančios Europos bendruomenės dalimi!

 

 

 

 

 

Skip to content