Menu Close

DŽIUGIOS NAUJIENOS

 Mūsų įstaigos neformaliojo švietimo mokytojos Dagnos Volkovaitės parengtas straipsnis „Teatras ir įtraukusis ugdymas Purienos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje” yra publikuotas 4-ojo tarptautinio forumo „Teisė būti sveikam ir laimingam“ mokslinių straipsnių rinkinyje „Mokomės gyventi įvairovėje“.
Iliustruojant leidinį buvo panaudotas mūsų ugdytinio Elijaus Budriko piešinys ( mokytoja – Giedrės Kontrimienė), kuris  laimėjo I-ąją vietą vaikų piešinių konkurse „Aš ir mano įvairūs draugai” 3-5 metų amžiaus grupėje 4-ajame tarptautiniame forume „Vaiko teisė būti sveikam ir laimingam” 2023 m. gegužės mėn. 26 d., skirtame pažymėti tarptautines šeimos ir vaikų gynimo dienas. P
iešinys iliustruoja forumo straipsnių leidinį!
Sveikiname neformaliojo švietimo mokytoją Giedrę Kontrimienę, paskatinusiai Elijų savitai reikšti savo mintis, pažadinusiai jo vaizduotę, įkvėpusiai kūrybai
Forumą organizavo Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pedagogikos katedra.
Skip to content