Menu Close

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-2841 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-2701 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO PASITIKRINTI, AR NESERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), DĖL KURIOS YRA PASKELBTA VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOJI SITUACIJA IR (AR) KARANTINAS, SVEIKATOS PATIKRINIMŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85f2be205cef11eca9ac839120d251c4

 

Skip to content