DALYVAUJAME TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VEIKLOJE

2017- 2018 m. metais

Ilgalaikis tarptautinis projektas „Pasakyk pasauliui labas“ (angl. Say Hello to the World)

 

  Projekto tikslas – skatinti vaikus būti draugiškais, padėti įveikti stereotipus ir išankstines nuostatas dėl kitokios socialinės aplinkos, ugdyti pagarbą kitoms tautoms, jų kultūroms ir tradicijoms, toleruoti skirtumus. Projekte dalyvauja „Obuoliukų“ ir „Boružėlių“ grupių vaikai ir pedagogai.

 

 Ilgalaikis Šiaurės šalių projektas „Nordplus Junior”.

Pojekto tikslas  – bendraujant ir bendradarbiaujant su šeimomis, integruojant inovatyvius pedagoginius metodus, puoselėti tarpkultūrines šeimų kompetencijas. rojekte dalyvauja ikimokyklinės įstaigos iš trijų Baltijos šalių: Estijos, Latvijos, Lietuvos. Jų partnerystė bus grindžiama nacionalinėmis šalių kultūromis, gerosios patirties sklaida.

 

   Tarptautinis eTwinning projektas „Pralinksmink pėdutes“ (angl. Make fun for your foot“)

  Projekto tikslas – plokščiapėdystės profilaktiką integruoti į ugdomąjį procesą, skatinti vaikus rūpintis savo sveikata, dalintis idėjomis su projekto partneriais. Projekto partneriai – ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Lietuvos, Turkijos, Lenkijos bei Ispanijos. Dalyvauja „Lašiukų“, „Pelėdžiukų“ bei „Bitučių“ grupių vaikai ir pedagogai.

 

 

  1.  Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai“.
  2. Programos tikslas– padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programoje dalyvauja priešmokyklinių „Skruzdėliukų“ ir „Pabiručių“ grupių vaikai ir pedagogai.

 

Paieška

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,PURIENA”

Įmonės kodas: 190420421
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba: lietuvių
Direktorė: Virginija Letukienė

Draugaukime

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Svarbu

Svarbu

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“
Įstaigos kodas 190420421

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Virginija Letukienė

Naikupės g. 27, LT-93202 KLAIPĖDA
Tel./faks. 8~46 346258
El. paštas: puriena.klaipeda@gmail.com
Interneto tinklalapis: www.darzelispuriena.lt

2023 © Klaipėdos vaikų l-d „Puriena“